สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ความเสียหายส่วนแรกคืออะไร ?

 ความเสียหายส่วนแรกคืออะไร ?

      
     ตามคำจำกัดความในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ให้ความหมายความเสียหายส่วนแรกไว้ว่า ความเสียหายส่วนแรก หมายถึงจำนวนเงินค่าความเสียหายในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับผิดชอบเองในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุจากรถ หรือ จากการที่แจ้งเคลมแบบระบุคู่กรณีไม่ได้

 
ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ หรือที่เรียกว่า Deductible
           สำหรับเจ้าของรถที่มีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความระมัดระวังในการขับรถ

อาจจะเลือกรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเองโดยบริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยประกันภัยให้เป็นจำนวนเงินตามเงื่อนไขในสัญญา 

              ค่า Deductible นี้ จะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ชัดเจนเลยครับว่าเท่าไร

*แต่บางกรณีที่ระบุไว้ก็เป็นการระบุเพื่อให้ส่วนลดเวลาเกิดเหตุจะไม่มีการเก็บจริง ต้องสอบถามการตัวแทนอีกที*
ประกันภัยรถยนต์ราคาถูก ชั้น 1 2+ 3+ ราคาถูก คุยง่าย ผ่อนชำระได้
  *จากรูปเป็นประกันชั้น 1 ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก หรือ ไม่เสียค่า Deductible*

           ตัวอย่างเช่น ประกันรถยนต์ ประเภท 5 หรือ 2+ และ 3+ นั้นเองจะถูกระบุความเสียหายส่วนแรก

สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์ (รถเราเอง) ไว้ที่ 2,000 บาท จะจ่าย 2,000 นี้ต่อเมื่อเราเป็นฝ่ายผิดและต้องการซ่อมรถตัวเองเท่านั้นครับ               

            ณ ปัจจุบันบริษัทประกันภัยได้ออกแผนใหม่คือ ประกันภัยชั้น 1 ประหยัด ซึ่งความคุ้มครองจะเหมือนชั้น 1 ทุกประการ
และ สามารถเคลมได้ทุกกรณี   แต่จะมีค่าเสียหายส่วนแรก Deductible ตั้งแต่ 3,500 - 5,000 บาท แล้วแต่แผนและบริษัทประกัน

 

ความเสียหายส่วนแรกในกรณีผิดสัญญา หรือที่เรียกว่า Excess

              ค่า Excess จะไม่มีการระบุไปในกรมธรรม์ แต่จะมีระบุไว้ในสมุดคู่มือที่แถมมากับกรมธรรม์

ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ดังนี้
  (ก)  1,000.-บาท ต่อเหตุการณ์ ของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ  หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ และหรือบาดแผลไม่ชัดเจน
        กรณีที่ 1 รถได้รับความเสียหายมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ 
        กรณีที่ 2 รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเกิดเหตุได้รับความเสียหายอันเกิดจากการชนและผู้ เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคุ่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ 
            กรณีรถยนต์ชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช้รถยนต์ เช่น รั้ว ต้นไม้ สัตว์ หรือก้อนหิน ฯลฯ  ที่ทำให้ตัวรถ หรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย บุบ แตก ร้าว และบาดแผลต้องชัดเจน ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก แต่ต้องสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงลักษณะการเกิดเหตุ วันเวลา และสถานที่ชัดแจ้ง

               นอกจากนี้ ประกันภัยรถยนต์ ยังมีแบบระบุชื่อคนขับกรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบดังนี้

ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียหายดังนี้ 
    2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย  
    6,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก


กรณีใช้รถผิดประเภท 
      เช่น นำรถส่วนบุคคลไปรับจ้าง ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก   
      

Tags : ความเสียหายส่วนแรก deduct excess แอ๊กแซ๊ฟ เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ราคาถูกๆ ประกันภัยรถยนต์ราคาถูกสุดๆ ประกันภัยรถยนต์ราคาถูกที่สุด

view