สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คำแนะนำและการเลือกบริษัทประกันภัย

คำแนะนำและการเลือกบริษัทประกันภัย

คำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันภัย

หลักเกณฑ์การพิจารณาการซื้อประกันภัยที่ถูกต้อง


(แหล่งข้อมูลจาก www.doi.or.th)

* พิจารณาความคุ้มครองหรือภัยที่กำลังเผชิญอยู่

* พิจารณา เบี้ยประกันภัยว่าเป็นเท่าไร ไม่ใช่ไปดูว่าเบี้ยประกันภัยถูกหรือแพง หรือได้ส่วนลดเท่าไรก่อน โดยไม่สนใจอย่างจริงจังเลยว่าความคุ้มครองเป็นอย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่งของการซื้อประกันภัย และเป็นการซื้อประกันภัยที่นำไปสู่ข้อโต้แย้งเมื่อมีเคลมเกิดขึ้น

* เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในกรมธรรม์ อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียเปรียบได้ จึงควรตรวจสอบข้อความต่างๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน และทำความเข้าใจความหมายของถ้อยคำในกรมธรรม์ให้ดี

* ควรนำกรมธรรม์ของหลายๆ บริษัทมาเปรียบเทียบกัน เพื่อจะได้ทราบว่าเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทไหนให้ประโยชน์มากกว่ากัน

* นอก จากนี้ยังมีสิ่งที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องตระหนักไว้เสมอก็คือ การมีกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่ดีนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง และการเรียงร้องค่าเสียหายเมื่อมีเคลมเกิดขึ้นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะการประเมินความเสียหายและการเจรจาต่อรองค่าเสียหายนั้นเป็นเรื่องสำคัญ มากจำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความรู้ที่อยู่ในอาชีพนี้และมีประสบการณ์ทำหน้าที่แทนการพิจารณาเลือกบริษัทที่รับประกันภัย
(แหล่งข้อมูลจาก Thailand Insurance ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 43)


* บริษัทประกันภัยที่มีผู้เอาประกันเลือกใช้บริการมากที่สุด
* บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด
* บริษัทประกันภัยที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตรงต่อเวลาที่นัดหมาย
* บริษัทประกันภัยให้บริการรวดเร็ว
* บริษัทประกันภัยมีการให้ความรู้กับผู้เอาประกันภัย
* บริษัทประกันภัยที่มีระบบเทคโนโลยีที่พัฒนามากที่สุด
* บริษัทประกันภัยที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของนายหน้า
* บริษัทประกันภัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

จากการสอบถามผู้บริหารบริษัทนายหน้า ถึงการคัดเลือกบริษัทประกันภัยในการแนะนำให้ลูกค้าทำประกันด้วย หรือการส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งใดแห่งหนึ่ง หลายท่านให้ความเห็นว่า หลักๆ ต้องเป็นบริษัทที่ดี บริการดี และไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายสินไหม
ทั้งหมดนี้ คือข้อมูลส่วนหนึ่ง ที่ประชาชนควรคำนึงถึงเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

Tags : My-Insure.com ศูนย์รวมประกันภัยทุกชนิด

view