สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ชนแล้วแยก แลกใบเคลม

 ชนแล้วแยก แลกใบเคลม
   รายละเอียด  
  • ไม่ต้องรอตำรวจหรือประกันภัย
  • หากรถที่ชนกันเป็นรถยนต์ 4 ล้อ และมีประกันภัยประเภท 1
  • ตกลงกันได้ในที่เกิดเหตุ
  • กรอกรายละเอียดในเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ของตนแล้วแลกเปลี่ยนกัน
  • แยกย้ายกันได้ทันทีไม่มีปัญหา

เอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ดังภาพตัวอย่าง ซึ่งแนบอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 ของรถยนต์สี่ล้อ โปรดเก็บเอกสารนี้ไว้ในรถ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับอีกฝ่าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 

โปรดอ่านคำแนะนำ

1. ผู้เอาประกันภัย

1.1 เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องแจ้งบริษัทฯ ทันที โดยติดต่อที่ หมายเลข 1557 เพื่อขอหมายเลขรับแจ้งอุบัติเหตุ
1.2 กรอกเอกสารให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนกับคู่กรณี
1.3 นำเอกสารของคู่กรณีไปติดต่อบริษัท ฯ ทันที ยกเว้นเมื่อท่านมีประกันภัยประเภท 2 หรือ 3 และท่านเป็นฝ่ายถูก ให้ติดต่อบริษัทของคู่กรณี

2. คู่กรณี (ในกรณีรถของท่านเป็นประกันภัยประเภท 2 หรือประเภท 3 และท่านเป็นฝ่ายถูก)

2.1 ให้นำใบยืนยันการเกิดเหตุพร้อมกับ รถคันที่เกิดอุบัติเหตุ ไปติดต่อบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด หรือศูนย์ตรวจสอบอุบัติเหตุใกล้บ้านท่านทันที โดยติดต่อที่ หมายเลข 1557

 

วิธีการใช้เอกสาร เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

1. แสดงเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ(Claim Form) และสอบถามอีกฝ่ายหนึ่งว่ามีเอกสารลักษณะเดียวกันกับท่านหรือไม่
    * หากมีให้ดำเนินการในข้อต่อไป หากไม่มีให้ติดต่อบริษัทประกันภัยของท่าน

2. ตรวจหมายเลขทะเบียนรถในเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ของอีกฝ่ายว่าตรงกับหมายเลขทะเบียนรถของเขาหรือไม่
    * หากไม่ตรงให้ติดต่อบริษัทประกันภัยของท่าน หากตรงให้ดำเนินการในข้อต่อไป

3. กรอกรายละเอียดลงในเอกสารของตนในส่วนที่ 2 ของเอกสาร และบันทึกรายการความเสียหายรถของท่านและรถของคู่กรณีให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4

4. ให้ผู้ขับขี่ลงลายมือชื่อในเอกสารของตนและของอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าท่านเป็นฝ่ายถูกให้ลงในช่องฝ่ายถูก ถ้าท่านเป็นฝ่ายผิดให้ลงในช่องฝ่ายผิด หรือหากประมาทร่วมให้ทำเครื่องหมายหน้าคำว่า "ประมาทร่วม" หากไม่ทราบว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดให้ถือความเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

5. แลกเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) กับอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วจึงนำเอกสารที่ได้รับไปติดต่อบริษัทประกันภัยของท่าน ภายใน 7 วัน เพื่อแจ้งอุบัติเหตุเป็นลายลักษณ์อักษร และเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ก่อนนำรถเข้ารับการซ่อมต่อไป

6. กรณีรถของท่านเป็นประกันภัยประเภท 2 หรือประเภท 3 และท่านเป็นฝ่ายถูก ให้นำเอกสารของอีกฝ่ายติดต่อบริษัทประกันภัยฝ่ายผิด เพื่อดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายภายใน 7 วันต่อไป

7. ขอรับเอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form) ใบใหม่จากบริษัทประกันภัยของท่านเพื่อใช้ในคราวต่อไป

 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทประกันภัยของท่าน
        


เอกสารใบยืนยันการเกิดเหตุ (Claim Form)


 

 

ปล.ตัวอย่างที่กล่าวถึงเป็นเอกสารของทาง บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

แต่ส่วนของบริษัทไม่แตกต่างกันมากนักให้หลักการเดียวกันได้ครับ

Tags : My-Insure.com ศูนย์รวมประกันภัยทุกชนิด

view