iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกันภัยรถมอเตอร์ไซค์ 3+ 2+ ของจำเป็นสำหรับยุคนี้ http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=42260832 Sat, 24 Oct 2015 18:38:21 +0700 เรียกร้องค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=42141261 Sat, 07 Feb 2015 23:20:22 +0700 เสาร์-อาทิตย์ ก็ยังต่อภาษีได้ที่ BigC http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=42064489 Sat, 07 Feb 2015 23:22:54 +0700 การนับอายุรถที่ต้องตรวจสภาพรถ http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=42064488 Sat, 07 Feb 2015 23:23:38 +0700 ข้อแนะนำในการทำประกันชีวิต http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=41978040 Sat, 07 Feb 2015 23:28:04 +0700 พรบ.รถยนต์แบบใหม่ติดแถบ 3 มิติเริ่มขายแล้ว http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=653191 Fri, 27 Apr 2012 20:04:09 +0700 เตือนภัย!!! ระวัง..กลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกเก็บเงิน ออกกรมธรรม์ปลอมให่ http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=490620 Sat, 07 Feb 2015 23:29:39 +0700 ทำไมต้องทำประกันชีวิต? และทำเพื่ออะไร? http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=488486 Sat, 07 Feb 2015 23:33:37 +0700 คำศัพย์น่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัย http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=488484 Sat, 07 Feb 2015 23:34:39 +0700 ชนแล้วแยก แลกใบเคลม http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=488475 Fri, 27 Apr 2012 19:57:05 +0700 คำแนะนำและการเลือกบริษัทประกันภัย http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=488470 Fri, 27 Apr 2012 19:58:06 +0700 คปภ. ปรับปรุงเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรก ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=480637 Mon, 09 Aug 2010 20:37:37 +0700 Cash before Cover http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=480635 Mon, 09 Aug 2010 20:41:45 +0700 ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คืออะไร ทำไมต้องทำทุกคัน http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=480633 Mon, 09 Aug 2010 20:49:33 +0700 ทำอย่างไรดีเมื่อรถหาย..? http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=480629 Fri, 23 Jul 2010 22:38:50 +0700 ความเสียหายส่วนแรกคืออะไร ? http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=480621 Sat, 07 Feb 2015 23:36:08 +0700 ข้อควรคำนึงในการทำประกันรถ http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=460042 Fri, 23 Jul 2010 22:39:55 +0700 ประกันภัยรถยนต์ แต่ละประเภทเป็นอย่างไร ? http://www.my-insure.com/index.php?mo=3&art=457814 Mon, 09 Aug 2010 20:51:30 +0700